Powitaliśmy już nowy rok szkolny i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość, licząc na to, że przyniesie same pozytywne dni i jak najwięcej sukcesów. Podejmując nowe szkolne wyzwania, nie zapominamy jednak o naszych Absolwentach. Z dumą informujemy, że uczniowie klasy ósmej (rocznik 2022/2023) osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ich ciężka praca, zaangażowanie i trud włożony w przygotowania do tego ważnego sprawdzianu przyniosły wspaniałe efekty.

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim osiągnęli wyniki wyższe niż średnia w województwie i kraju z egzaminów z języka polskiego oraz matematyki. Raz jeszcze składamy im zasłużone gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w szkołach średnich!

Średnie wyniki procentowe:

Język polski: szkoła – 72%, województwo – 61%, kraj – 66%

Matematyka: szkoła – 57%, województwo – 49%, kraj – 53%

Język angielski: szkoła – 62%, województwo – 64%, kraj – 66%