RADA RODZICÓW- rok szkolny 2022/23
Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący-Marcin Łepkowski
Z/ca przewodniczącego-Gabriela Pszczolińska
Sekretarz-Adrianna Jaworska
Komisja Rewizyjna
Edyta Bałachura
Edyta Cimoszko
Agnieszka Pondo

Prezydium Rady  Rodziców SP w Zegrzu Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca –Agnieszka NImz

Skarbnik, zastępca – Lubińska Ewelina

Sekretarz – Kurowska Daria

KOMISJA REWIZYJNA 

Pondo Agnieszka

Bałachura Edyta

 

KONTO RADY RODZICÓW

53 1020 2791 0000 7202 0210 7936