KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEGRZU POMORSKIM

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

22 grudnia 2023 r.
2 maja 2024 r.
14,15,16 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.