Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/23

 

 

7 września 2022r RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

(do 15 września)

  • zaopiniowanie planu finansowego szkoły
12 października 2022r Rada szkoleniowa
 listopad 2022r Rada szkoleniowa
18 stycznia 2023r RADA KLASYFIKACYJNA
1 lutego 2023r RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE
marzec 2023r. Rada szkoleniowa
3-8 kwietnia 2023r RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły

17 maja 2023r. RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania

14 czerwca 2023r. RADA KLASYFIKACYJNA
27 czerwca 2023r RADA PODSUMOWUJĄCA

  • zaopiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień
24 sierpnia 2023r. RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/24

  • zaopiniowanie aneksu organizacji pracy szkoły
  • zaopiniowanie planu pracy szkoły
  • zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  • zaopiniowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego