8 września obchodziliśmy Dzień Ratownika Medycznego – to idealna okazja do przypomnienia sobie zasad ratowania życia.

Ósmoklasiści wraz z wychowawcą przeprowadzili w klasach I-VII instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Podczas warsztatów poznały zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych i dowiedzieli się jak prawidłowo zawiadomić dyspozytorów o wypadku. Młodsi uczniowie, pod czujnym okiem starszych koleżanek i kolegów, ćwiczyli reanimację na fantomie. W praktyce mogli przekonać się o tym, jak trudno udzielić pomocy poszkodowanemu.

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi oraz uwrażliwienie na krzywdę drugiej osoby. Połączyły zabawę ze zdobywaniem cennej wiedzy, która może uratować ludzkie życie.

Przeprowadzone zajęcia są początkiem cyklu spotkań ,,Uczę się ratować dla Twojego i swojego bezpieczeństwa”, które w naszej szkole przeprowadzi pedagog szkolny.