MAŁGORZATA KORUS
dyrektor, nauczyciel matematyki
nauczyciel dyplomowany

EWA KOCIŃSKA
nauczyciel języka angielskiego,
wychowawca klasy VII
nauczyciel dyplomowany

ALICJA JOŃSKA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i biologii
wychowawca klasy I
nauczyciel dyplomowany

MAGDALENA IRZYKOWSKA-SOLNICA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii i wiedzy o społeczeństwie
wychowawca klasy II
nauczyciel mianowany

JOANNA KRZYŚCIAK
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
wychowawca klasy III
nauczyciel dyplomowany

ANNA WOŁOSZYN
nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy IV
nauczyciel kontraktowy

MONIKA CZARNECKA-HAJDUN
nauczyciel matematyki, techniki i informatyki
wychowawca klasy V
nauczyciel dyplomowany

MAŁGORZATA KOTOWSKA
nauczyciel chemii i techniki, doradca zawodowy
wychowawca klasy VI
nauczyciel dyplomowany

ANNA KWAŚNIEWSKA
pedagog szkolny, pedagog specjalny
wychowawca klasy VIII
nauczyciel kontraktowy

ALICJA OKOŃ
nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie i religii
logopeda
nauczyciel dyplomowany

WOJCIECH ZACHOLSKI
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel kontraktowy

JOANNA ORNATEK-SOKÓŁ
wychowawca w Oddziale Przedszkolnym
(grupa 5- i 6-latki)
nauczyciel dyplomowany

EWA SZYMKOWICZ
wychowawca w Oddziale Przedszkolnym
(grupa 3- i 4-latki)
nauczyciel dyplomowany

KS. BOGDAN GIBCZYŃSKI
nauczyciel religii
nauczyciel mianowany

ANNA SZWEDA
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel mianowany