Ważne daty

WAŻNE DATY

rok szkolny 2022/23

1 września 2021r.Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
7 września 2022rRADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
7 września 2022rZebranie z rodzicami
12 października 2022rRADA PEDAGOGICZNA
12 października 2022rZebranie z rodzicami
16 listopada 2022rZebranie z rodzicami
14 grudnia 2022r.Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach śródrocznych
oraz możliwości ich poprawy.
do 11 stycznia 2023rWystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów
i rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami.
18 stycznia 2023rRADA KLASYFIKACYJNA
18 stycznia 2023r.Zebranie z rodzicami
20 stycznia 2023r.Koniec I półrocza
 
23 stycznia 2023r.Początek II półrocza
1 lutego 2023rRADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE
15 marca 2023rZebranie z rodzicami
3-8 kwietnia 2022r.RADA PEDAGOGICZNA –zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły
19 kwietnia 2023rZebranie z rodzicami
17 maja 2023r.RADA PEDAGOGICZNA- zaopiniowanie programów i podręczników
17 maja 2023r.Zebranie z rodzicami. Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi i przewidywanych ocenach śródrocznych
oraz możliwości ich poprawy
23 maja 2023r.Egzamin ósmoklasisty-język polski
24 maja 2023rEgzamin ósmoklasisty-matematyka
25 maja 2023rEgzamin ósmoklasisty-język angielski
Do 7 czerwca 2023rWystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów i rodziców
z wszystkimi wystawionymi ocenami
14 czerwca 2023r.RADA KLASYFIKACYJNA
24 czerwca 2022rZakończenie roku szkolnego
27 czerwca 2023r.RADA PODSUMOWUJĄCA
24 sierpnia 2023r.RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/24

GODZINA ROZPOCZĘCIA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:    15:30  

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ RADY RODZICÓW :   16:30 

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ Z RODZICAMI:     17:00