WAŻNE DATY

ROK SZKOLNY 2023/2024

04.09.2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
14.09.2023 r.Rada pedagogiczna w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
14.09.2023 r. Zebranie z rodzicami
12.10.2023 r.Rada pedagogiczna
12.10.2023 r.Zebranie z rodzicami
09.11.2023 r.Zebranie z rodzicami
07.12.2023 r.
Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy.
Do 04.01.2024 r.Wystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów
i rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami.
11.01.2024 r.Rada klasyfikacyjna
11.01.2024 r.Zebranie z rodzicami
28.01.2024 r.Koniec I półrocza
 
29.01.2024 r.Początek II półrocza
08.02.2024 r.Rada podsumowująca I półrocze
29.02.2024 r.Zebranie z rodzicami
3-8.04.2024 r.Rada pedagogiczna – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły
04.04.2024 r.Zebranie z rodzicami
09.05.2024 r.Rada pedagogiczna – zaopiniowanie programów i podręczników
09.05.2024 r.
Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach rocznych oraz możliwości ich poprawy.
14.05.2024 r.Egzamin ósmoklasisty – język polski
15.05.2024 r.Egzamin ósmoklasisty – matematyka
16.05.2024 r.Egzamin ósmoklasisty – język angielski
Do 06.06.2024 r.Wystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów i rodziców
z wszystkimi wystawionymi ocenami
13.06.2024 r.Rada klasyfikacyjna
21.06.2024 r.Zakończenie roku szkolnego
25.06.2024 r.Rada podsumowująca
26.08.2024 r.Rada pedagogiczna w sprawie organizacji roku szkolnego 2024/2025