We wtorek, 30 maja, uczniowie siódmej i ósmej klasy wzięli udział w konferencji „Świeszyno wokół Symboli Narodowych”, która odbyła się w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno. Podczas spotkania mieli szansę wysłuchać trzech wykładów.

Pierwszy z nich, poprowadzony przez pana Rafała Semołonika z koszalińskiej delegatury Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, poświęcony był historii buntów młodzieżowych w czasie okupacji. Uczniowie usłyszeli opowieść o młodych mieszkańcach Koszalina i Pomorza, którzy nie godzili się na to, by w kraju sprawowana była władza komunistyczna, a za swoje działania protestacyjne często trafiali do więzienia.

Druga prelekcja, którą poprowadził pan Andrzej Michalski, wykładowca Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, dotyczyła medali i odznaczeń. Uczniowie zobaczyli m.in. odznakę zaprojektowaną przez prowadzącego.

Pan Zbigniew Izraelski z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PERUN” z Koszalina opowiedział o mundurach wojskowych i zmianach, jakie zachodziły w ich wyglądzie na przestrzeni stuleci.

Dziękujemy Centrum Kultury za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w konferencji.