Już po raz kolejny, na niezwykłą lekcję historii, przybył do nas przedstawiciel koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – p. Jarosław Jagiełowicz. Na spotkaniu przybliżył nam historię, tragicznej w skutkach, czarnobylskiej katastrofy sprzed 37 lat.

Opowiadał o dezinformacji, którą po wybuchu reaktora prowadziły komunistyczne władze ZSRR, o licznych ofiarach wśród ludzi, którzy jako pierwsi likwidowali skutki wybuchu i o opustoszałym dziś mieście, w którym pozostały zostawione przez wysiedlonych mieszkańców przedmioty i miejsca.

Cała opowieść o tym wydarzeniu wzbogacona była archiwalnymi zdjęciami i materiałami prasowymi oraz własnoręcznie wykonanymi zdjęciami z wizyty p. Jarosława w Czarnobylu i Prypeci. Uczniowie, na własne oczy, mogli również zobaczyć działanie specjalnego urządzenia-dozymetru ( tzw. licznika Geigera), które służy do badania aktualnej dawki promieniowania wydzielanego przez przedmioty lub otoczenie.

Dziękujemy p. Jarosławowi Jagiełowiczowi, za to pasjonujące spotkanie z historią, a Delegaturze IPN w Koszalinie za możliwość, w tak ciekawej formie, poznawania nie tak odległych historycznie wydarzeń.