Za kilka dni rozpoczynamy wyczekane wakacje. Odliczając dni do upragnionej beztroski, uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w warsztatch profilaktycznych ,,Bezpieczne wakacje – pierwsza pomoc przedmedyczna”, które przeprowadził pedagog szkolny.

Celem warsztatów było przypomnienie uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zatrzymać krwotok, zabezpieczyć miejsce wypadku, jak wzywać pomoc i jakie informacje przekazać dyspozytorowi. Warsztaty były doskonałą okazją do przypomnienia sobie zasad resuscytacji oraz sposobu ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej.

Podsumowując zajęcia, pedagog przypomniał najważniejsze numery alarmowe, w tym do WOPR-U oraz GOPR-U.