Dobiegły końca zajęcia rozwiające kompetencje emocjonalno-społeczne. To był rok wyzwań, zmagania się z własnymi słabościami, pokonywania trudności. Nasi uczniowie wzorowo poradzili sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami. Ciężka praca przyniosła zadowalające efekty, a wychowankowie wzmocnili własną samoocenę i wiarę we własne możliwości. Nabyli umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie.

Na podsumowanie zajęć uczniowie zostali obdarowani motywującym upominkiem w postaci breloka i listu spersonalizowanego do każdego ucznia. Następnie wspólnie wybraliśmy się na zasłużone lody.