W czwartek, 12 stycznia 2023 roku, uczniowie klas V-VII uczestniczyli w spotkaniu z policjantem w ramach programu ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. W zakres tego przedsięwzięcia wchodzą prelekcje z Policją, pracownikiem Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej i pedagogiem szkolnym, w których uczniowie wezmą udział w najbliższych tygodniach. Celem zajęć jest m.in uświadomienie odpowiedzialności prawnej w zakresie eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych a także kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem.

W trakcie spotkania z policjantem omówione zostały konsekwencje prawne, jakie mogą grozić za popełnienie przestępstwa i wykroczenia. Nasi wychowankowie poszerzali również swoją dotychczasową wiedzę z zakresu skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz tzw. nowych narkotyków – dopalaczy.

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje zapamiętają na długo.