Mówi się, że listopad jest najsmutniejszym miesiącem w roku. Wraz z naszymi uczniami postanowiliśmy to zmienić. Pedagog szkolny przeprowadził w klasach IV – VIII cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia psychicznego. Zajęcia miały na celu nabycie umiejętności kontrolowania i wpływania na własne zdrowie.

Za pomocą scenek sytuacyjnych poznaliśmy praktyczne sposoby na obniżenie poziomu stresu. Uczniowie zapoznali się z metodami, które mogą pomóc zwalczyć obniżony nastrój. Na koniec zajęć podsumowaliśmy zdobytą wiedzę pracując w grupach.

Profilaktyka zdrowia psychicznego pozwala zwalczać samotność w starciu z młodzieńczymi problemami. Pogorszenie zdrowia psychicznego to jedna z chorób cywilizacyjnych. Zwiększając świadomość, zwiększamy szanse na własne zdrowie.