od dnia 1 kwietnia 2021 roku rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Trwa od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku

 Spisem objęci są:

• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Miejsce zamieszkania w Polaka rozumiane jest jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania).  

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Najlepiej byłoby spisać się w terminie od 1 do 14 kwietnia, bo po tym czasie będą się z nami kontaktować rachmistrze telefoniczni lub terenowi.

Na stronie GUS: spis.gov.pl będzie dostępny formularz spisowy.

Logowanie do aplikacji może odbywać się na dwa sposoby:

1)    za pomocą  środków identyfikacji elektronicznej ( np. profil zaufany, systemy informatyczne banków);

lub

2)    poprzez podanie numeru PESEL  i nazwiska rodowego matki.

Jeżeli  ktoś nie możesz tego zrobić we własnym zakresie może przyjść do dowolnego urząd gminy gdzie na czas trwania spisu przygotowane są specjalne miejsca, gdzie można dokonać samospisu.