28 września przeprowadzone zostały demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jednak zanim uczniowie wybrali swoich przedstawicieli na rok szkolnym 2018/2019 kandydaci przeprowadzili kampanię wyborczą, w trakcie której, zaprezentowali swoje programy na plakatach wyborczych. Nie obyło się też bez obietnic i haseł wyborczych. Nad bezpieczeństwem głosujących i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, złożona z uczniów: Nikoli, Zuzanny oraz Miłosza. Głosowanie przebiegło szybko i sprawnie jak również bez zakłóceń ciszy wyborczej. Warto dodać, że nasz samorząd wybieraliśmy wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji Samorządy mają głos, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Teraz wszyscy uczniowie czekają na pierwsze działania nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego. Liczymy, że spełnią oni swoje obietnice.

Oto nasz nowy Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca: Brulińska Aleksandra

Zastępca: Nikola Szczepankiewicz

Skarbnik:  Julia Połchowska