4 września o godz. 9.30 w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął uroczystość powitania  nowego roku szkolnego 2017/18. Wszyscy zebrani odśpiewali uroczyście hymn państwowy. Następnie  prowadząca uroczystość pani Alicja Okoń  powitała zaproszonych gości :

– Dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie panią Helenę Zochniak

– Skarbnika Gminy Świeszyno pana Remigiusza Szymańskiego

-Księdza Proboszcza parafii Zegrze Pomorskie Bogdana Gibczyńskiego

oraz  uczniów, rodziców, którzy bardzo licznie przybyli , panią dyrektor, nauczycieli i pracowników szkoły.

Kolejnym punktem było zabranie głosu przez panią dyrektor szkoły Małgorzatę Korus, która raz jeszcze przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość i życzyła samych sukcesów.

W imieniu pani Wójt Ewy Korczak  głos zabrał pan Remigiusz Szymański, który odczytał list skierowany do uczniów ,rodziców , dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Pani Joanna Krzyściak odczytała list Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.

Uroczystość uświetnili uczniowie kl. V krótkim przedstawieniem pt. „Wakacje żegnamy, szkołę witamy”, które przygotowała z nimi  pani Alicja Okoń. Po występie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.