WAŻNE TERMINY 

 WAŻNE DATY

rok szkolny 2021/22


1 września 2021r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 

15 września 2021r 

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 

15 września 2021r 

Zebranie z rodzicami 

20 października 2021r 

RADA PEDAGOGICZNA 

20 października 2021r 

Zebranie z rodzicami 

17 listopada 2021r 

Zebranie z rodzicami 

15 grudnia 2021r. 

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach śródrocznych  
oraz możliwości ich poprawy. 

do 12 stycznia 2022r 

Wystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów 
i rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami. 

19 stycznia 2022r 

RADA KLASYFIKACYJNA 

19 stycznia 2022r. 

Zebranie z rodzicami 

21 stycznia 2022r. 

Koniec I półrocza 

 

24 stycznia 2022r. 

Początek II półrocza 

26 stycznia 2022r 

RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE 

2 marca 2022r 

Zebranie z rodzicami 

3-8 kwietnia 2022r. 

RADA PEDAGOGICZNA –zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły 

6 kwietnia 2022r 

Zebranie z rodzicami 

18 maja 2022r. 

RADA PEDAGOGICZNA- zaopiniowanie programów i podręczników 

18 maja 2022r. 

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi i przewidywanych ocenach śródrocznych  
oraz możliwości ich poprawy 

24 maja 2022r. 

Egzamin ósmoklasisty-język polski 

25 maja 2022r 

Egzamin ósmoklasisty-matematyka 

26 maja 2022r 

Egzamin ósmoklasisty-język angielski 

Do 8 czerwca 2022r 

Wystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów i rodziców  
z wszystkimi wystawionymi ocenam 

15 czerwca 2022r. 

RADA KLASYFIKACYJNA 

21 czerwca 2022r. 

RADA PODSUMOWUJĄCA 

24 czerwca 2022r 

Zakończenie roku szkolnego 

25 sierpnia 2022r. 

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/23