Sylwester Bartosik urodził się 15 stycznia 1893 roku w miejscowości Kampinos, powiat Sochaczew, jako syn wiejskiego organisty. Był wyjątkowo  zdolny, to zadecydowało, że mimo ciężkich warunków ojciec posłał go szkoły realnej w Łowiczu.W 1913 roku ukończył gimnazjum i zamierzał studiować w Akademii Górniczej lub Akademii Wojskowej. Zbliżała się pierwsza wojna światowa. Ostatecznie zdecydował się wstąpić do Akademii Wojskowej w Petersburgu. Akademia była jedną z najlepszych uczelni imperium rosyjskiego. W 1915 roku ukończył skrócony program nauki. Został mianowany do stopnia podporucznika artylerii i na własną prośbę został skierowany na front rumuńsko-bułgarski do 20 Oddziału Korpusu Lotniczego.Ukończył Konstantynowską Szkołę Artyleri w Petersburgu. Służąc w 9 Brygadzie Artylerii, był ciężko ranny w walkach pod Łomżą. W 1917 został skierowany na front rumuński, gdzie zastała go rewolucja październikowa. W 1918 wstąpił do II Korpusu Polskiego w Rosji i tam służył w oddziale lotniczym a następnie w 5 Dywizji Polskiej, walcząc przeciwko Armii Czerwonej. W 1920 okrężną drogą powrócił do kraju i od 1922 w stopniu kapitana służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie.Po 1923 został wykluczony z Korpusu Oficerskiego i podjął studia na WSH a następnie Akademii Nauk Politycznych, którą ukończył w 1937 r. W latach 1934-39 pracował jako urzędnik bankowy w Warszawie. W 1938 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Polski. Od 1942 należał do Polskiej Partii Robotniczej pełniąc w niej obowiązki sekretarza. W latach 1939-41 brał czynny udział w redagowaniu „Biuletynu Radiowego” i podziemnej prasy lewicowej: „Trybuny Wolności” i „Gwardzisty”. W nocy 28/29 września 1942 roku do jego mieszkania wkroczyło gestapo, kiedy dokonywał nasłuchu radiowego (za samo posiadanie radia groziła kara śmierci)”. Po ciężkim śledztwie na Al. Szucha, 16.X.1942 został powieszony w publicznej egzekucji.