KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020r.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Nowy Rok

1 stycznia 2022r.

Trzech Króli

6 stycznia 2022r

Dzień wolny  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

7 stycznia 2022r.

Koniec I półrocza roku szkolnego 2021/22

21 stycznia 2022r.

Początek II półrocza roku szkolnego 2021/22

22 stycznia 2022r.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 luty 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14- 19 kwietnia 2022 r.

Święto Pracy

1 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

25,26,27 maja 2022 r.

Uroczystość zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla oddziału przedszkolnego

21 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas I-VIII

25 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.