Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wprowadzenia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

informuję, że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:


• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,


począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy, zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podaję dane do kontaktu:

telefonicznie:

– Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
– Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563


osobiście:

– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska – Kulesza