W trakcie roku szkolnego nasi uczniowie, pod opieką pedagoga szkolnego, doskonalili swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Zdobyli zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Podczas zajęć omówione zostały zasady resuscytacji, dzieci i młodzież przećwiczyli pozycję boczną bezpieczną oraz określili, w jakich sytuacjach należy ją zastosować. Ponadto przećwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy w takich przypadkach jak: omdlenie, zasłabnięcie, zadławienie, zakrztuszenie, krwotok.

Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, angażowali się w wykonywanie ćwiczeń, dzięki czemu zdobyta wiedza zostanie z nimi na dłużej.

Pamiętajmy, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych kompetencji, jakie powinniśmy nabyć, ponieważ dzięki niej ratujemy życie swoje i innych.