Dnia 17 listopada o godzinie 9:00 w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Uroczystość ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno – pani Ewa Korczak, dyrektor szkoły – pani Małgorzata Korus, a także nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów klasy pierwszej. 

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonym korytarzu powitała pani Alicja Jońska, wychowawczyni klasy I. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było zaśpiewanie piosenek, zarówno po polsku, jak i po angielsku, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszaków, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania kolorowym ołówkiem dokonała pani Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak, a pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Korus wręczyła dyplomy. Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie odcisnęli paluszki w kronice.

Tego uroczystego dnia nie zabrakło też prezentów. Dzieci otrzymały książkę „Mała książka – wielki człowiek” ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także upominki od zaproszonych gości oraz uczniów z klasy II i III.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce!