10 października gościliśmy w naszej szkole sierżant sztabową, panią Marię Bendykowską. Policjantka przeprowadziła prelekcje w klasach I-III oraz VII-VIII.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci zapoznały się ze znaczeniem znaków drogowych oraz zasadami poruszania się po drodze. Przypomnieliśmy sobie również, jak należy zachować się w przypadku zagrożeń takich jak: kontakty z nieznajomymi i niewłaściwe zachowania osób dorosłych wobec dzieci. Nasi uczniowie wykazali się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy oraz procedur postępowania w przypadku wypadku. Na koniec razem z panią policjantką dzieci rozwiązały krzyżówkę i rebusy dotyczące prawidłowych zachowań. Spotkanie miało na celu promowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród najmłodszych.

Natomiast klasy VII-VIII uczestniczyły w prelekcji pt. ,,Tolerancja a prawa człowieka”. Najstarsi uczniowie naszej szkoły zapoznali się z prawami człowieka i odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwa. Młodzież dowiedziała się, że każdy z nas ma prawo do wyznaczania własnych granic i należy je szanować. Sierżant sztabowa, pani Maria Bendykowska przypomniała wychowankom, że każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego godności, granic i reagowania, gdy te granice zostają naruszone.

Dziękujemy Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie za odwiedziny i interesujące prelekcje.