Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do profilaktycznego programu „Młode głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”. Program realizowany jest dzięki współpracy z fundacją UNEWZA, której prezeską jest pani Martyna Wojciechowska.

Projekt „Młode Głowy” opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. Te trzy filary razem tworzą bazowy program, który ma na celu poprawę kondycji psychicznej nastolatków i przezwyciężanie kryzysu psychicznego, z którym społecznie się mierzymy. Jest to istotne, ponieważ zdrowie psychiczne młodych ludzi ma ogromny wpływ na ich jakość życia, rozwój osobisty i podejmowanie aktywności w przyszłości.