Listopadowe Laboratoria Przyszłości zaowocowały uruchomieniem drukarki 3D, która wzbudziła wśród uczniów największe zainteresowanie. Podczas zajęć technicznych, informatycznych oraz na zajęciach rozwijających uzdolnienia w klasach 4-8 i zajęciach informatycznych w klasach 2-3, uczniowie mieli możliwość oglądania gotowych elementów 3D oraz procesu druku. Dowiedzieli się również, czym taki druk różni się od znanego im druku 2D oraz czym są filamenty. Zapoznali się także z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z takich urządzeń.

Wybrane do druku obiekty pochodziły z programów Tinkercad i Blender 3D, w których pierwsze kroki stawiali uczniowie, mogąc przeszukiwać biblioteki projektów, by stworzyć własne zasoby. Pierwszymi wydrukami z naszej drukarki były: szkielet węża i siatka geometryczna. Oba wydruki zostały wykorzystane podczas zajęć matematycznych i biologicznych w starszych klasach.

Podczas zajęć z fizyki w klasie 8 uczniowie pracowali z pomocami zakupionymi w ramach naszego projektu. Działając w grupach zadaniowych montowali proste obwody elektryczne, łączyli je szeregowo i równolegle oraz podłączali mierniki i odczytywali ich wskazania. Taka forma zajęć pozwoliła uczniom na lepsze zrozumienie omawianego tematu i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Młodsi uczniowie poznawali kolejne tajniki Genibotów. Na listopadowych zajęciach odkryli, że roboty mogą rysować. Dzięki specjalnej przystawce można umieścić przy robocie pisak, który będzie kreślił zaprogramowane kształty. Uczniowie poznawali też układy kart, które pozwalają na wykonywanie przez roboty określonych rysunków.

Zapraszamy do galerii.