W październiku i listopadzie uczniowie klasy 8 na lekcji fizyki pracowali z pomocami zakupionymi w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. W czasie tych zajęć uczniowie montowali proste obwody elektryczne, łączyli je szeregowo i równolegle, podłączali mierniki i odczytywali dane wskazania mierników.