W czwartkowy poranek, 15 grudnia, przedstawiciel IPN – Delegatura w Koszalinie – Pan Jarosław Jagiełłowicz, zaprosił uczniów klasy ósmej na wyjątkową lekcję historii pt.: „Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981-1983.”

W swojej opowieści, wzbogaconej multimedialnymi materiałami, przybliżał uczniom tło historyczne pierwszych powojennych lat z rodzącym się w Polsce komunistycznym ustrojem. Opowiedział o społecznych wystąpieniach, które dawały nadzieję na zmiany i o decyzjach władz, które doprowadziły do aresztowań i śmierci obywateli. Mówił o „Solidarności”, Lechu Wałęsie i „stanie wojennym” wprowadzonym, by ukrócić solidarnościowy triumf. Podzielił się z uczniami faktami i ciekawostkami z naszego regionu dotyczącymi przebiegu „stanu wojennego” oraz przedstawił postać Janka Stawisińskiego – jedną z koszalińskich ofiar pacyfikacji Kopalni „Wujek”.

Uczniom spodobała się lekcja, a materiały sprezentowane przez p. Jarosława Jagiełłowicza, posłużyły na m do zgłębienia tematyki omawianych zagadnień.

Dziękujemy przedstawicielowi IPN – p. Jarosławowi Jagiełłowiczowi za interesującą historyczną opowieść i czekamy na kolejne spotkania.