W październiku uczniowie klas III – VIII uczestniczyli w profilaktycznych warsztatach ,,Jestem wolny od uzależnień”.

Pedagog szkolny wraz z uczniami omówił i przedstawił schemat uzależnień od alkoholu, narkotyków, internetu, gier komputerowych, telefonów oraz leków.

Młodzież za pomocą plakatów, dramy i dyskusji przedstawiła schemat, fazy, skutki, a także przyczyny uzależnień. Na koniec spotkania każda z klas opracowała własną ,, receptę” na walkę z substancjami psychoaktywnymi.

Zajęcia miały na celu zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy uczniów na temat uzależnień oraz ograniczenie sięgania przez nastolatków po różnego rodzaju środki uzależniające.