Laboratoria Przyszłości to rządowy program skierowany do szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Od września nasi uczniowie będą mogli korzystać z następujących narzędzi zakupionych za kwotę 30 tysięcy złotych. 1.Drukarka 3D SYGNIS FlashForge Adventure 4.2.Stacja lutownicza z funkcją hotair 600W.3.Aparat fotograficzny Sony ZV-1.4.Statyw kulowy monopol.5.Mikrofon kierunkowy Boya MM-1.6.Mikrofon krawatowy bezprzewodowy- mikroport Kimafun KM-G130-1.7.Gimbal ręczny DJI Ronin S.C.8.Mikrokontroler z zestawem czujników XL ARDUINO.9.Oprogramowanie do realizacji nagrań MOVAVI 2022 PRO.10.Zestaw filamentów 25kg.11.Zestaw oświetleniowy oktagonalny do realizacji nagrań.12.GeniBot- robot z akcesoriami dodatkowymi.13.Mikroskop DO BioLight 500+ kamera DLT-Cam Basic 2MP.14.Lego Boost 17101-zestaw kreatywny.15.Lego SPIKE prime 45678-zestaw podstawowy.16.Wahadło i zjeżdżalnia- zestaw.17.Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych.18.Miliamperomiarz.#LaboratoriaPrzyszlosci