6.12. klasa VII uczestniczyła w warsztatach dotyczących minimalizowania uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Uczniowie dowiedzieli się jakie są mechanizmy, skutki i przyczyny uzależnień. Na koniec warsztatów uczniowie odegrali scenki sytuacyjne, by w praktyce dowiedzieć się jak stanowczo odmawiać, gdy ktoś zaproponuje im alkohol lub inne używki. Warsztaty poprowadziła pani pedagog, Anna Kwaśniewska i miały one charakter profilaktyczny.

Natomiast klasa VIII dnia 27.10.21 rozpoczęła cykl warsztatów prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Pierwsze warsztaty dotyczyły bardzo popularnego tematu wśród młodzieży – cyberprzemocy. Cyberprzemoc – zagrożenia wirtualnego świata, podczas tych warsztatów uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu: – form przemocy, -przemocy w sieci, -skutków przemocy, -przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz bezpiecznych zasad korzystania z Internetu. Uczniowie zapoznali się z konsekwencjami prawnymi stosowania cyberprzemocy oraz dowiedzieli się, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli, w zajęciach. 8.11.21 był kolejnym dniem, w którym w naszej szkole odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klasy VIII. Temat zajęć: Ja w grupie – jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Młodzież podczas warsztatów zdobyła umiejętności z zakresu rozwiązywania sporów przy pomocy mediatora oraz arbitra. Uczniowie dowiedzieli się, że metody którymi możemy łagodzić konflikty to: -rozmowa -kompromis -mediacja -arbitraż Podczas zajęć pedagog przedstawił fazy konfliktu a uczniowie opisywali jakie emocje towarzyszą na poszczególnych etapach sporu. Na koniec zajęć uczniowie przedstawili scenkę sytuacyjną, która miała na celu pokazanie konstruktywnego rozwiązania konfliktu, w praktyce.

We wrześniu odbyły się również warsztaty dla klasy III na temat przemocy.