W dniu 13 listopada 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Świeszyno reprezentowaną przez Panią Ewę Korczak – Wójt Gminy Świeszyno przy kontrasygnacie Pani Bożeny Hok – Skarbnika Gminy Świeszyno o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

W ramach powyższej umowy gmina pozyskała pieniądze w wysokości 63 679,61 zł na zakup środków oraz sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji dla szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno. Placówki zostały doposażone m.in. w profesjonalne zestawy do sprzątania z wózkami do mycia podłóg, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, kwarcowe generatory ozonu, odkurzacze na mokro i na sucho, parownice antybakteryjne typu Karcher, lampy na promienie UV-C oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.