Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim wraz z Radą Pedagogiczną składa serdeczne podziękowania firmie GOODVALLEY sp.z o.o., za użyczenie komputerów, które zostały przekazane uczniom naszej szkoły w celu realizowania zdalnego nauczania.