Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim zapraszają Rodziców wraz Dziećmi na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 13 marca od godziny 13.00 do 14.00.