Tradycyjnie dnia 22 grudnia 2017 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie opłatkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Na początku ks. proboszcz przeczytał fragment ewangelii o Bożym Narodzeniu, następnie dzieci zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez  Panią  Martę Bartos. Po jasełkach Pani Wójt Ewa Korczak z Panią Dyrektor Małgorzatą Korus złożyły życzenia. Na koniec przedstawiciel Koła Łowieckiego „TROP „ i firmy „POLDANOR S.A.”  Pan Maciej Ostrowski przekazał  wszystkim dzieciom z klas O-VII paczki ze słodkościami. Wychowawcy wspólnie z dziećmi składali sobie życzenia  w klasach. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość. 

Ks. Bogdan Gibczyński