W dniu 08.12.2017 r. strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, odwiedził uczniów naszej szkoły. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną.

Szkoła otrzymała kalendarze plakatowe Państwowej Straży Pożarnej. Na odwrocie kalendarzy ogłoszony jest konkurs, do udziału w którym zachęcamy wszystkie dzieci z naszej placówki.