10.11 2017 r. do naszej szkoły przyjechało Mobilne Planetarium. Za pomocą innowacyjnego sprzętu dydaktycznego przedstawiono piękno Mikro – i Makro Kosmosu – tak, by dzieci zafascynować złożonością wszechświata oraz zachęcić do dalszych pasjonujących odkryć. Wszystko odbywało się w specjalnej pół sferycznej, przenośnej kopule, zapewniającej niezbędne tło dla obrazów. Zastosowanie nowości technicznych dawało efekt prawdziwego obserwatorium lub planetarium. Każdy program merytorycznie dostosowany był do wieku grupy, której był przedstawiany.