Dwudziestego dziewiątego  września, w przededniu  Święta Chłopaka, przedstawicielki Samorządu Szkolnego w osobach Aleksandry Brulińskiej i Nikolii Szczepankiewicz, złożyły wszystkim Chłopakom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia marzeń i samych miłych chwil. Do życzeń dołączone były słodkie upominki.

Opiekun Samorzadu Szkolnego

Joanna Krzyściak