Nasza szkoła zdobyła nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej za przeprowadzoną innowację pedagogiczną w ramach programu „Pilotaż Progr4mowania”
„Kodujące sówki – czyli maluchy programują” autorstwa Moniki Czarneckiej – Hajdun.

Tym samym znaleźliśmy się w elitarnym gronie 16 szkół ze wszystkich województw, którym zostały wręczone wyróżnienia i nagrody.

Wśród kryteriów wyboru najlepszej szkoły w każdym województwie znalazło się upowszechnienie nauki programowania,  uruchomienie różnorodnych form kształcenia dla nauczycieli, dobór odpowiednich form programowania dla poszczególnych grup wiekowych. Ważne było też, że nauka programowania dołączona została do zajęć obowiązkowych, była prawidłowo zaplanowana i zrealizowana, a osiągnięte cele przyczyniły się do podniesienia kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli. Dziś dzielimy się z wszystkimi naszą radością.   

Więcej informacji na stronie Kuratorim Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konferencje-i-uroczystosci/2824-podsumowanie-pilotazowego-programu-programowania-men-oraz-kampanii-programowanie-z-etwinning