24 marca 2017 r. uczniowie klas 0 – III oraz  IV- VI uczestniczyli w spotkaniu z  nadkomisarzem Robertem Faryniarzem  z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.   Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa  w szkole,  w domu, na podwórku, a klasy starsze rozmawiały  jak należy zachowywać się bezpiecznie oraz  jak rozpoznawać  symptomy przemocy  w stosunku do siebie i do innych.  Policjant  opowiadał uczniom o uzależnieniu od Internetu, telefonu komórkowego,  podawał wiele przykładów pomagających rozpoznać, czy to już uzależnienie. Ostrzegał uczniów przed cyber przemocą, co to jest i jak się przed nią chronić. Odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Uświadomił im, że każde niewłaściwe, agresywne zachowanie w stosunku do nich oraz do innych będzie miało swoje konsekwencje. Spotkanie dało uczniom naszej szkoły poczucie, że jeżeli coś niepokojącego dzieje się w szkole lub w domu to nie można milczeć, przejść obojętnie tylko trzeba reagować i zgłaszać wszystkie przejawy agresji, przemocy.