W piątkowe przedpołudnie, 28 października, sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika w Zegrzu  Pomorskim wypełniła się przybyłymi na UROCZYSTOŚĆ 70-LECIA SZKOŁY gośćmi. Swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm RP p. Stefan Romecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego p. Henryk Kuriata, Wójt Gminy Świeszyno p. Ewa Korczak, Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno p. Stanisław Komar, Radny i Sołtys Zegrza Pomorskiego p. Waldemar Potoniec oraz Radni gminy i Sołtysi. Nasze zaproszenie przyjęli również: kierownik ZOS p. Helena Zochniak, wieloletni dyrektor SP w Zegrzu Pomorskim p. Irena Kunysz, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Świeszyno: p. Elżbieta Krzewiecka dyrektor Przedszkola Gminnego, Pani Joanna Remplewicz dyrektor Gimnazjum, p. Dorota Nitka dyrektor SP w Konikowie, p. Małgorzata Bednarska dyrektor SP w Dunowie oraz p. Joanna Margraf dyrektor SP w Rosnowie. Przybyli również: przewodnicząca Rady Rodziców w Zegrzu Pomorskim p. Agnieszka Nimz, dyrektor MCK e-EUREKA w Świeszynie p. Ewa Sabatowicz oraz  kierownik GOPS p. Maria Gontarek. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm: p. Maciej Ostrowski przedstawiciel firmy Poldanor SA, p. Dariusz Sikorski opiekun szkoły z ramienia Koła Łowieckiego „Trop”, p. Tomasz Bartos z firmy „Mikrofonika, p. Krystyna Janasz Jankowska przedstawiciel Nadleśnictwa Manowo oraz dawni pracownicy szkoły, rodzice uczniów i absolwenci.

Ten szczególny dzień stał się okazją do uhonorowania osób, które swoją pomocą wspierają szkołę w jej działaniach i poświęcają jej swój cenny czas.

Dyrektor szkoły p. Małgorzata Korus wraz z przewodniczącą Samorządu szkolnego Nikolą Szczepankiewicz uhonorowały orderem „ Przyjaciel szkoły” następujące osoby: Wójt Gminy Świeszyno p. Ewę Korczak, p. Waldemara Potońca, p. Macieja Ostrowskiego, p. Dariusza Sikorskiego, p. Mieczysława Szocika, p. Tomasza Bartosa,  p. Leszka Lewkowicza, p. Krystynę Janasz Jankowską. A także : p. Grzegorza Brodziaka prezesa Poldanor SA, p. Arkadiusza Gatza prezesa Koła Łowieckiego „Trop”, p. Franciszka Klima prezesa PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, p.  Macieja Gmerka dyrektora PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, p. Władysława Kudlika przedsiębiorcę z Zegrza Pomorskiego.

Nie zabrakło również słów podziękowań dla dawnych i obecnych pracowników szkoły, których kwiatami i przypinkami z logo 70-lecie obdarowywali obecni uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Potem nadszedł czas na przywołanie wspomnień. Prezentacja i film przygotowany przez p. Monikę Czarnecką- Hajdun przeniósł wszystkich obecnych do pierwszych lat istnienia naszej placówki, by na końcu ukazać naszą szkołę obecnie. Wszyscy widzowie nagrodzili prezentowany film gromkimi brawami.

Następnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Swoje życzenia i upominki przekazali nam: p. Ewa Korczak, p. Stefan Romecki, p.  Henryk Kuriata, p. Dariusz Sikorski, p. Maciej Ostrowski, p. Ewa  Sabatowicz, p. Helena Zochniak wraz z dyrektorami placówek oświatowych  Gminy Świeszyno oraz p. Krystyna Grann.

Kolejną niespodzianką były występy uczniów przygotowanych przez p. Martę Bartos, p. Alicję Jońską i p. Joannę Krzyściak.  Uczniowie klasy III zatańczyli polkę a członkowie koła teatralnego i muzycznego opowiedzieli i wyśpiewali historię naszej szkoły.

Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez p. Wójt Ewę Korczak o raz ceremonia złożenia „ Kapsuły czasu” , której dokonali p. Wójt Ewa Korczak, p. Dyrektor Małgorzata Korus, p. Agnieszka Nimz przewodnicząca Rady Rodziców oraz Nikola Szczepankiewicz przewodnicząca Samorządu szkolnego. W „ Kapsule czasu” umieszczono: zdjęcie wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły wraz z ich odręcznymi podpisami, listy obecnych uczniów zawierające ich marzenia i wyobrażenia o sobie i szkole za 30 lat -„ Chwila zatrzymana w czasie”, piątkowe wydanie Głosu Koszalińskiego, kartkę z kalendarza, pendrive zawierający historię szkoły, zdjęcia i wyniki konkursu plastycznego pt. „ Moja szkoła za 30 lat” oraz przedstawianą dziś prezentację i film, przypinkę z logo obchodów 70-lecia,folder Gminy Świeszyno oraz gadżet promujący naszą Gminę.

Na zakończenie uroczystości wszystkich przybyłych na jubileusz szkoły zaproszono na tort ufundowany przez p. Wójt, Radnych i Sołtysów Gminy Świeszyno. Przybyli na uroczystość goście mogli również obejrzeć galerię dawnych zdjęć szkolnych oraz wystawę na której znalazły się: szkolne kroniki, świadectwa uczniów, dyplomy, statuetki i zdobyte puchary.

Na wszystkich uczniów, na koniec imprezy, czekała smakowita niespodzianka ufundowana przez Radę Rodziców i firmę Poldanor.

W trakcie uroczystości kolportowane były, w formie pamiątkowych kubków, cegiełki na zakup trybun sportowych na boisko szkolne.

Dziękujemy wszystkim, za tak liczne przybycie i jubileuszowe życzenia.

Do zobaczenia!

Joanna Krzyściak

Więcej informacji i zdjęć na stronie

https://www.facebook.com/SPZegrzePomorskie/?hc_ref=PAGES_TIMELINE